БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Під час проведення виставки «Містечко USAID», представниця Альянсу USETI надає консультації майбутнім абітурієнтам з питань ЗНО. Стандартизоване тестування при вступі до вишів вже показало себе як дієвий засіб зниження корупції.
 
СИТУАЦІЯ
Влада та суспільство України визнають, що високий рівень корупції став суттєвою перепоною на шляху економічного, політичного і соціального розвитку країни.

У Індексі сприйняття корупції за 2013 рік, підготованому організацією «Трансперенсі Інтернешнл», Україна обіймає 144 місце зі 175 країн – поряд з такими державами, як Нігерія, Центральноафриканська республіка та Папуа-Нова Гвінея.

СВІДЧЕННЯ УСПІХУ

  • Програми USAID забезпечили зміцнення організаційного потенціалу понад 200 структур громадянського суспільства України;
  • ЗМІ, які співпрацюють з цими  програмами, провели 230 глибинних журналістських розслідувань;
  • Програми USAID сприяли зміцненню громадського контролю та розширенню участі громадян у формуванні цін на енергоресурси та розвитку об’єктів енергетичної інфраструктури;
  • За підтримки програм USAID були зміцнені вимоги щодо звітності та розкриття фінансової інформації;
  • Надано допомогу визначеним територіальним громадам у розробці прозорих бюджетних процесів;
  • До 2015 року близько 1,6 млн. молодих громадян України стануть студентами завдяки власним знанням та рівню підготовки, відображеному у результатах зовнішнього незалежного оцінювання – а не родинним зв’язкам чи можливості заплатити за вступ.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
У Індексі сприйняття корупції за 2013 рік, підготованому організацією «Трансперенсі Інтернешнл», Україна обіймає 144 місце зі 175 країн – поряд з такими державами, як Нігерія, Центрально¬африканська республіка та Папуа-Нова Гвінея. USAID сприяє боротьбі з корупцією в Україні в рамках реалізації цілої низки програм - у т.ч. у таких сферах, як сприяння зовнішньому незалежному оцінюванню знань, допомога у реформуванні фінансової системи територіальних громад та здійсненні судової реформи.

НАША ПРОГРАМА
USAID допомагає протидіяти корупції в Україні шляхом підтримки відповідних ініціатив у сфері державної політики, а також сприяння більшій прозорості та підзвітності влади на місцевому і загальнодержавному рівні.

ВІДКРИТЕ ТА ПРОЗОРЕ ВРЯДУВАННЯ
Прагнучи сприяти відкритому та прозорому врядуванню,  USAID впроваджує програми, спрямовані на широкий спектр українського суспільства, включаючи ЗМІ, громадський сектор, інститути законодавчої та виконавчої влади. 

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства допомагає підвищенню громадської активності, впровадженню реформ та розбудові сталих, самостійних громадських організацій. Вона підтримує громадський сектор у реалізації заходів, спрямованих на розширення участі громадян у виробленні державної політики, формування нормативно-правових засад діяльності громадянського суспільства, а також підвищення інституційної та фінансової самостійності його структур по всій території країни. Організації громадянського суспільства, які отримують допомогу  USAID, здійснюють моніторинг діяльності народних депутатів України, що включає аналіз декларацій про фінансовий стан та визначення можливих конфліктів інтересів.  

USAID надає допомогу ініціативі «Реанімаційний пакет реформ», аби сприяти заходам громадянського суспільства з розробки, обґрунтування та сприяння реалізації ключових законодавчих актів та ініціатив у сфері боротьби з корупцією.

Програма допомоги незалежним медіа сприяє підвищенню якості місцевих ЗМІ, а також проведенню   журналістських розслідувань, що забезпечує кращу підзвітність влади та прозорість публічної діяльності.

У співпраці з судовою владою України, USAID допомагає підвищенню прозорості та підзвітності судових установ та скороченню можливостей для корупції. Одним з напрямів допомоги Агентства є розробка та впровадження механізмів відбору кандидатів на суддівські посади, що базується на їх особистих здібностях та кваліфікації, стандартизація процедур дисциплінарного впливу на суддів, а також моніторинг цих процесів з боку громадянського суспільства. Сьогодні у 51 судовій установі громадські організації проводять опитування громадян, що має визначити рівень їх задоволеності роботою цих судів; це забезпечує вищий рівень громадського контролю за діяльністю судової влади.  

ЗАОХОЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Допомога USAID у сфері розвитку фінансового сектору має на меті зміцнити вимоги щодо звітності та розкриття фінансової інформації, а також підтримати втілення інформаційних та інших заходів з захисту прав споживачів фінансових послуг, аби сприяти прозорості та підзвітності у цій галузі.   

У аграрному секторі, проекти USAID у співпраці зі ЗМІ та місцевими громадськими організаціями ознайомлюють громадян з їхніми правами у сфері власності на землю та надають землевласникам  юридичну допомогу. Спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, програми Агентства сприяють ефективному контролю за ухваленням рішень у сфері державної політики з боку приватного бізнесу та громадянського суспільства.  

У галузі енергетики, USAID сприяє впровадженню механізмів громадського контролю  та участі громадян у питаннях формування цін на енергоресурси та розвитку об’єктів енергетичної інфраструктури, а також надає відповідним органам влади допомогу у розробці плану антикорупційних дій у енергетиці.    

На рівні місцевих громад,  Агентство сприяє боротьбі з корупцією, допомагаючи органам місцевого самоврядування впроваджувати прозорі бюджетні процеси. USAID також підтримує створення державно-приватних партнерств у межах територіальних громад на основі механізмів, що забезпечують справедливий та прозорий конкурсний відбір приватних підприємств-партнерів.  

Ще одним напрямом діяльності  USAID є допомога у реформуванні нормативно-правового середовища, спрямована на гармонізацію законодавства України з європейськими стандартами. Це має сприяти впровадженню прозорих методів ведення бізнесу, включаючи правову основу прозорого корпоративного управління, доступ акціонерів до інформації, захист інвесторів від нечесної конкуренції, а також розвиток потенціалу судових установ, що має забезпечити послідовне застосування судових процедур та виконання судових рішень у сфері комерційного права.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ
У 2007 році USAID підтримало започаткування Ініціативи зі сприяння стандартизованому зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), основна мета якої полягає у ліквідації корупційної практики, пов’язаної зі вступом до вишів, шляхом впровадження стандартизованого зовнішнього тестування як обов’язкового критерію зарахування до ВНЗ.     

До кінця 2015 року близько 1,6 млн. молодих громадян України стануть студентами завдяки власним знанням та рівню підготовки, відображеному у результатах зовнішнього незалежного оцінювання – а не родинним зв’язкам чи можливості заплатити за вступ. За даними досліджень громадської думки, у 2013 році 53% опитаних вважали, що результати ЗНО мають бути головним критерієм зарахування до вишу (у 2012 році цей показник складав 49,5%).  

 

Last updated: August 29, 2014

Share This Page