Flag of Serbia

Serbia

Language: English | Serbian
 • USAID ozvaničio saradnju sa devet novih partnerskih organizacija

  Learn More
 • USAID objavio novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva

  Learn More
 • Potrebne kvalitetne usluge za mlade u lokalnim zajednicama

  Learn More
 • USAID deli jednokratnu novčanu pomoć ugroženim porodicama kojima su domaćinstva uništena u nedavnim poplavama

  Learn More
 • Kancelarija USAID-a za međunarodnu pomoć u nesrećama odgovorila na vanrednu situaciju izazvanu poplavama u Srbiji

  Learn More
 • USAID potpisao sporazum o pokretanju novog programa direktnog finansiranja sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom

  Learn More
Srbija unapredila poslovno okruženje ukidanjem nepotrebnih naknada
Srbija unapredila poslovno okruženje ukidanjem nepotrebnih naknada
Bolje poslovanja rezultat boljeg upravljanja
Bolje poslovanje rezultat boljeg upravljanja
Jedinstveni šalteri unose revoluciju u prekršajne sudove u Srbiji
Jedinstveni šalteri unose revoluciju u prekršajne sudove u Srbiji

About Serbia

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije.

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova.

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski osiromašenim delovima zemlje.

DODATNE INFORMACIJE:

Skraćena verzija Strategije saradnje na razvoju zemlje

Biografija direktorke misije USAID-a Aze El-Abd

Glavne oblasti pomoći USAID-a od 2001-2013

Smernice za podnošenje predloga projekata van konkursa

Partnership Opportunities

Last updated: August 19, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Serbia
92 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića
Belgrade
Serbia
Postal Code - M 
11040
Phone 
381-11-706-4000
Fax 
381-11-361-8267

USAID Contact

Jeff A. Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261