Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
  • Celebrating 15th Anniversary of USAID work in Kosovo, downtown Pristina

  • Milk quality assurance through sampling of the raw milk

  • Educating Young Voters

  • Successful completion of USAID supported training

Sektor malina na Kosovu povećava a istovremeno dodajuć radna mesta i eksport
Povećan izvoz malina povećava radna mesta i prihode na Kosovu
Uključujuči sve glasove
Osobe sa invaliditetom stiču bolji pristup političkom procesu na Kosovu
Svetlost za kosovska sela
Izlaz iz mraka Ulična rasveta čini kosovsko selo bezbednijem

About Kosovo

USAID-ovi projekti na Kosovu su usredsređeni na ekonomski razvoj, demokratiju i sistem upravljanja, u cilju postizanja trajne bezbednosti, prosperiteta i stabilnosti. Poboljšanje prilika u obrazovanju i ekonomiji kao i viši kvalitet života uopšte, rezultira povećanim poverenje Kosovskih Srba u mogućnost održive budućnosti na Kosovu.

Neke od aktivnosti u koje Agencije ulaže napore uključuju:

  • Aktivnosti ekonomskog rasta u cilju razvoja privatnog sektora na Kosovu, moderniziranja preduzetničke okoline, povećanja lokalne produktivnosti i zapošljavanja u svrhe kratkoročnog i dugoročnog razvoja lokalnih preduzeća, i smanjenje uvoza.
  • Jačanje vladavine zakona, sistema upravljanje i demokratije.
  • Programe usredsređene na zajednicu, koji su osposobili i izgradili lokalnu infrastrukturu, angažovali omladinu, i podržali preduzeća u manjinskim predelima Kosova.

Last updated: November 23, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Jeffrey Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261