Flag of Macedonia

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
 • Macedonian students thank USAID for expanding their educational opportunities.

  Learn More
 • USAID supported growers in Macedonia to improve production and marketing technologies.

  Learn More
 • With USAID support, the income of plastic waste collectors, like Jusuf, increased by 28%.

  Learn More
 • Macedonian citizens join the campaign for free and fair elections supported by USAID.

  Learn More
Assistive technology opens doors
Technology Clears the Path for Students with Disabilities in Macedonia
feed corn grown with drip irrigation
Drip Irrigation Pays Off for Macedonian Dairy Farmers
Monica Makes It!
Monica Makes It!

About Macedonia

USAID-i e mbështet Maqedoninë në përpjekjet për përforcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike, rritjen e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit.

Mbështetja e demokracisë përqendrohet në përforcimin e pavarësisë, transparencës dhe profesionalizmit të sistemit gjyqësor dhe në përmirësimin e mbikëqyrjes parlamentare. USAID-i po ashtu i ndihmon qytetarët për ta rritur mbikëqyrjen efektive ndaj qeverisë së tyre nëpërmjet përfshirjes së qytetarëve dhe me promovimin e mediumeve të pavarura dhe legjitime.

Programi për rritjen ekonomike përqendrohet në përmirësimin e ambientit afarist dhe në rritjen e konkurrencës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorët që kanë një rritje potenciale dhe mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës.

USAID-i punon me Ministrinë e Arsimit me qëllim që të sigurohet se të rinjtë posedojnë njohuri dhe aftësi të cilat e përforcojnë rritjen ekonomike dhe rrisin kuptimin e dallimeve që është e domosdoshme në një shoqëri multietnike. Agjencia po ashtu përpiqet që të sigurohet një qasje e barabartë për të gjithë fëmijët deri te arsimi.

Last updated: October 08, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4033
Fax 
(202) 567-4261