Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

For the first time since graduating from vocational technical high school 10 years ago, Ajdin Dedic has a job as a skilled worker in his hometown of Travnik in Bosnia and Herzegovina.

Është thënë se marrëveshjet e biznesit i kalojnë kufijtë etnik. Dyqani i suvenireve “Gift” (dhurata)  në pjesën veriore të qytetit të ndarë të Mitrovicës shërben si shembull.

Ky biznes i vogël familjar i themeluar në vitin 2004 ishte i tejmbushur me kërkesa nga klientët në mbarë vendi. Megjithatë, për të vazhduar me kërkesën e lartë të tregut krahas rritjes së gamës së produkteve të kompanisë duke përdorur pajisjet e vjetra, ishte e vështirë.

Kaže se da poslovna saradnja prevazilazi etničke granice. Gift suvenirnica koja je započela sa radom u severnom delu podeljenog grada Mitrovica, može se navesti kao primer.

Ovo malo porodično preduzeće osnovano 2004. godine bilo je preplavljeno zahtevima klijenata sa čitavog Kosova.  Međutim, bilo je veoma teško održavati korak sa visokim zahtevima tržišta i istovremeno razvijati novi asortiman proizvoda na staroj opremi.

It’s been said that business dealings pass over ethnic boundaries. The Gift souvenir shop in Kosovo's divided city of Mitrovica serves as an example.

This small family business established in 2004 was swamped with demands from clients throughout the country. Keeping up with high market demand and boosting the company’s range of products while using old equipment was difficult.

As a landlocked country that experiences recurrent drought and inflows of refugees, Chad faces severe food insecurity. Approximately 44 percent of the population in Chad lacks access to potable water, and there are hundreds of thousands of refugees from Sudan and Central African Republic dwelling in already vulnerable host communities.

The nearly century-old village of Zardabi lies on the Guba-Khachmaz road in northern part of Azerbaijan and is surrounded by thousands of apple and sour plum orchards. In Zardabi, like everywhere else in Azerbaijan, the social infrastructure collapsed along with the Soviet Union. To overcome social problems inherited from Soviet era, the community has closely collaborated with USAID-supported projects since 2006.

Beekeeping is an ancient tradition in Ethiopia, stretching back into the country’s early history—between 3500 and 3000 B.C., according to some history books. Collecting and selling honey and other bee products produced in homes and home gardens is common throughout the country.

Globally, the Middle East and North Africa have the lowest rate of interregional business and trade. The area is also challenged by high unemployment rates, young populations out of work and slow economic development. Developing environments favorable to starting businesses and supporting an entrepreneurial culture is key to the Middle East and North Africa’s growth and stability.

UshGj-ja ka ecur shumë shpejt në 16 muaj. Pas zgjedhjes së një bordi të ri në muajin korrik 2011, dhe me mbështetjen e USAID-it për ‘planifikimin strategjik dhe zbatimin’, UshGj-ja po bën ndryshime të medha. Sot, organizata ka 121 anetarë. Ka trefishuar buxhetin. Ka një zyrë të veten dhe staf të përkushtuar. Operon në bazë të një strategjie dhe plani-pune pranuar nga të gjithë anëtarët. Avokon në mënyrë aktive për çështje të rëndësishme të gjyqësorit shqiptar, të tilla si imuniteti i gjyqtarëve, procedurat e inspektimit të gjyqtarëve dhe Ligji për Gjykaten e Lartë.

Pages

Last updated: January 15, 2015