Ne daj da te spinuju - Nagradni konkurs

Svi koji žele da učestvuju treba da snime video ne duži od 90 sekundi na temu medijske pismenosti. Učesnici treba da predstave svoje viđenje medija, na koji način mediji izveštaju, kako se krše novinarska pravila, način na koji mediji spinuju* javnost ili da putem video snimka prenesu poruku primaocima informacija na koji način bi trebalo da posmatraju medije. - See more at: http://www.medijskapismenost.net/vest/66_nagradni-konurs-ne-daj-da-te-sp...

More Videos

Last updated: April 26, 2016

Share This Page