Fact Sheets

Through Support to the Kyrgyzstani Legal Defense Community, ABA ROLI and USAID enhance the capacity, skills, and knowledge of practicing attorneys and the next generation of lawyers in order to improve access to an impartial justice system, build public confidence in the legal system, and promote stability in the Kyrgyz Republic.

Існує кілька чинників, що обмежують здатність України до сталого зростання на широкій суспільній базі. До них належать:

  1. непередбачуваність та неповнота державної аграрної політики;
  2. обмежений обсяг фінансових послуг на адресу с/г виробників;
  3. слабка інфраструктура с/г ринку, яка призводить до невисоких врожаїв та знижує конкурентоздатність малих та середніх виробників.

Економічне врядування – це ті інститути та системи, які забезпечують ведення економічної діяльності та є необхідними для того, щоб у країні відбувалося економічне зростання на широкій суспільній базі. Без забезпечення майнових прав та існування правових механізмів, які є справедливими та доступними для громадян, у країні не може існувати стимулів для заощаджень та інвестицій. Для того, щоб Україна стала стабільною та заможною державою, її система економічного врядування має сприяти дотриманню інтересів малого і середнього бізнесу та пересічних громадян. 

Економічна криза в Україні виявила законодавчі, нормативні та інституційні недоліки фінансового сектору. Сьогодні слід впроваджувати міжнародні стандарти у діяльності банків, ринків капіталу та пенсійної системи, що має забезпечити залучення місцевих і іноземних інвестицій, сталий економічний розвиток та зростання довіри до фінансових ринків.

З усіх країн Європи та СНД, Україна переживає найсуворішу епідемію ВІЛ/СНІД. За оцінками, з ВІЛ/СНІД живуть 230 тис. дорослих і дітей на початок 2012 р. у 2011р. розповсюдженість хвороби серед дорослого населення (15-49 років) складала 0,76%. Ці дані свідчать про те, що значна частка інфікованих не знає про свій ВІЛ-позитивний статус та, відповідно, не може здійснити належних кроків до того, щоб зберегти власне здоров'я та попередити подальшу передачу вірусу. Існують дані про зниження захворюваності серед споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), однак кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції як і раніше щороку зростає - в основному за рахунок інфікування статевих партнерів, а також діагностування давніх випадків інфекції в результаті поступового ослаблення імунітету. Наявні дані свідчать про те, що кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у країні стабілізується, як і показники захворюваності на ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.  

Майже 30% населення України і досі проживає за межею бідності. У державі зростає захворюваність на інфекційні хвороби, особливо туберкульоз.

Це спричинено як соціально-економічними негараздами, так і надто перевантаженою системою охорони здоров'я. Кількість абортів і досі є високими у порівнянні до інших країн регіону.

Потенціал українських бібліотек використовується не повністю; у багатьох випадках вони не в змозі надати читачам доступ до потрібної інформації на основі найсучасніших технологій та послуг.

Починаючи з 2007 року у співпраці з органами влади України, національними університетами, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами, USAID сприяє вдосконаленню процесу зарахування абітурієнтів до українських ВНЗ. Всі ці заходи керуються однією метою: забезпечити кожному молодому громадянину України рівні та справедливі можливості навчатися у виші та отримати спеціальність, яка допоможе країні повноцінно використати свій потенціал до економічного, політичного та суспільного розвитку.

Highlights: Guinea, Liberia, and Sierra Leone continue to report new cases of Ebola Virus Disease (EVD). U.S. Ambassador Deborah R. Malac declares a disaster due to the effects of the EVD outbreak in Liberia. USAID and CDC deploy a team of response experts to Liberia and Guinea to assess the situation and coordinate U.S. Government (USG) response efforts.

За даними Звіту ПРООН з питань людського розвитку (2013 р.), у 2012 році за Індексом гендерної нерівності Україна перебувала у верхній третині переліку (на 57 місці з тих 187 держав, де провадилися дослідження). 

Pages

Last updated: November 25, 2015