Flag of Macedonia

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
 • Macedonian students thank USAID for expanding their educational opportunities.

  Learn More
 • USAID supported growers in Macedonia to improve production and marketing technologies.

  Learn More
 • With USAID support, the income of plastic waste collectors, like Jusuf, increased by 28%.

  Learn More
 • Macedonian citizens join the campaign for free and fair elections supported by USAID.

  Learn More
Assistive technology opens doors
Technology Clears the Path for Students with Disabilities in Macedonia
feed corn grown with drip irrigation
Drip Irrigation Pays Off for Macedonian Dairy Farmers
Monica Makes It!
Monica Makes It!

About Macedonia

УСАИД ја поддржува Македонија во напорите за зајакнување на демократските практики и институции, зголемување на економскиот развој и подобрување на квалитетот на образованието.

Поддршката за демократија се концентрира на зајакнување на независноста, транспарентноста и професионалноста на судскиот систем и подобрување на парламентарниот надзор. УСАИД исто така им помага на граѓаните да го зголемат ефективниот надзор над нивната влада преку граѓанска вклученост и со промовирање на независни и легитимни медиуми.

Програмата за економски раст се концентрира на подобрување на деловната средина и зголемувањето на конкурентноста на малите и средни претпријатија во сектори со потенцијален раст и можност за отворање на нови работни места.

УСАИД работи со Министерството за образование со цел да се осигура дека младите поседуваат знаења и вештини кои го зајакнуваат економскиот раст и го зголемуваат разбирањето на разликите кое е неопходно во едно мултиетничко општество. Агенцијата исто така се стреми на сите деца да им обезбеди еднаков пристап до образованието.

Last updated: June 04, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Macedonia
Samoilova 21
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4033
Fax 
(202) 567-4261